समाचार पठाउनुहोस्

समाचार पठाउनुहोस्


के तपाईं भएको ठाँउमा दलित संबन्धी घटना,  दलित संबन्धि भएका कार्यक्रम, समाचारहरु छन् भने तलको मेलमा पठाइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

E-mail: dalitblog@gmail.com 

Advertisements