तनाब – विश्वास ! यता कि उता ।

केहि समयदेखि आशा गरिएको र आउनु पर्ने, नआएकोले, मेरो आफ्नै तालिकामा असर परेको छ । त्यसैले २, ३ दिन देखि केहि तनाव महशुस भैरहेको छ । तर त्यो काम भने अझै फत्ते हुनेसुरसार नै छैन । यसरी खेलाउदै छन कि त्यो म आफैले बुझ्न सकेको छु वा छैन म नै आफै अलमलमा छु । विश्वास ! विश्वास !! विश्वास !!! यता कि उता ।

Advertisements