दलित हित विद्यार्थी संगठनले २०६५ फागुन १५ गते बिहीवार संविधान सभामा संवैधानीक समितिलाई नयाँ संविधानमा दलित हक अधिकार सुनिश्चित गराउन दिएको सुझाव-पत्र

दलित हित विद्यार्थी संगठनले २०६५ फागुन १५ गते बिहीवार संविधान सभामा संवैधानीक समितिलाई नयाँ संविधानमा दलित हक अधिकार सुनिश्चित गराउन दिएको सुझाव-पत्र

Advertisements