बल्ल इन्टरनेट

आज माघ २९ गते २०६ बल्ल धेरै दिन पछिको प्रयासमा वेयरलेस इन्टरनेट जोडिएको छ । यति बेला रातिको ३ बजेको छ । लोडसेिडंगको कारणले गर्दा म यति बेला कम्युटर खोलेर बसिरेको छु ।

Advertisements