राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको वैकल्पिक दलित नगर÷जिल्ला परिषदहरुबाट पारित घोषणा-पत्रहरु

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क आरडिएन नेपाल जिल्ला शाखा कैलालीद्वारा २०६५ असोज ८ गते आयोजित दोश्रो वैकल्पिक दलित नगर परिषदबाट जारी धनगढी घोषणा-पत्र

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क आरडिएन नेपाल जिल्ला शाखा बझाङ्गद्वारा २०६५ भाद्र ५ गते आयोजित दोश्रो वैकल्पिक दलित जिल्ला परिषदबाट जारी बझाङ्ग घोषणा-पत्र

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क आरडिएन नेपाल जिल्ला शाखा कंचनपुरद्वारा २०६५ असार २२ गते
आयोजित दोश्रो वैकल्पिक दलित जिल्ला परिषदबाट जारी कंचनपुर घोषणा-पत्र

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क आरडिएन नेपाल जिल्ला शाखा अछामद्वारा २०६५ भाद्र ५ गते आयोजित
तेस्रॊ वैकल्पिक दलित जिल्ला परिषदबाट जारी अछामको मंगलसेन घोषणा-पत्रहरुका लागि
यहाँ थिच्नुहोला

Advertisements