काठमाडौं शिरीष फूलमय

Shirish may Kathmandu

अहिले काठमाडौं शिरीष फूलमय भएको छ । काठमाडौंको जहाँ पुगे पनि शिरीषको फूलबाट अहिले अछुतो रहन नसकिने अवस्था छ ।

Advertisements