आज देखि आफ्नै नीजि डोमेनमा

यस दलितब्लगका आदरणिय पाठक मित्रहरु आज देखि यस ब्लगलाई आफ्नै निजि डोमेनमा सारिएको हुनाले अब देखि www.rajendraonline.wordpress.com खोलेर हेर्नु हुने मित्रहरुले www.dalitmediahome.com खोलेर हेर्नु होला र www.dalitblog.tk अनि www.dalitonlinenews.tk खोलेर हेर्नु हुने मित्रहरुले भने सोही खोलेर हेर्दा पनि हुन्छ ।

आज “२०६४ ०६५ को आर्थिक बजेटमा दलित” भनेर मा नै अपडेट गरिएको छ ।

Advertisements